FINANČNÍ GRAMOTNOST

 
 

Kvůli špatnému finančnímu plánování se do problémů dostávají zpravidla mladí lidé. Ti si neumějí dělat finanční rezervy a berou si i několik půjček najednou, které pak nejsou schopni splácet. Hlavním důvodem neschopnosti hospodařit je nedostatečné vzdělávání mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti.

V dnešním světě je třeba, aby se děti už odmalička učily, jak hospodařit s penězi, proto i naše slepičky zavítají do světa financí.

Vhodné pro MŠ a 1. až 3. třídy ZŠ.

 
 
 
 

"Evelínko, neutrácej tolik!"

Děti se dozví, jak vznikly peníze, co jsou příjmy a výdaje a že hotovost není totéž, co pohotovost ...